Współpraca

smoveyCOACH/Smovey GmbH stworzyła licencjonowany system współpracy partnerskiej dający nowe możliwości i perspektywy zawodowe. Zapraszam do współpracy również hotele, pensjonaty, ośrodki dla osób odchudzających się oraz wszelkie instytucje prozdrowotne.
smovey® to nowa zawodowa szansa! smovey PARTNER, po  dopełnieniu formalności licencyjnych możesz już rozpowszechniać smovey® a po kursie   smoveyCOACH prowadzić treningi i zajęcia  z użyciem Pierścieni Wibracyjnych.  smoveyCOACH to duże szersze możliwości dla wielu, wielu osób. Oprócz uprawnień do sprzedaży  możesz prowadzić treningi w salach i na świeżym powietrzu. Bardzo szerokie możliwości zastosowania smovey® otwierają całkiem nowy wymiar rozwoju zawodowego także dla osób jak dotąd niezwiązanych intensywnie z aktywnością fizyczną. smoveyMASTER-Coach  jest trzecim etapem samodzielnej działalności,
jako licencjonowany partner  smovey GmbH i uprawnia do organizowania Warsztatów Zapoznawczych, prowadzenia smoveyWALKs, tworzenia oraz przeprowadzania programów ćwiczeń dla specjalistycznych  grup docelowych, takich jak np. chorzy na Parkinsona, Diabetycy, osoby z nadwagą, różnorodnych Stowarzyszeń i Grup Wsparcia a także we współpracy z „smoveyPARKs” w zakresie zdrowia / organizacji czasu wolnego/ jak również treningów dla sportowców wyczynowych.


Kurs smoveyCOACH+ NOWOŚĆ!

Firma smoveyGmbH wprowadziła jednodniowe szkolenie przeznaczone dla osób, mających wykształcenie w segmencie ochrony zdrowia i aktywności fizycznej, czyli skierowane do fizjoterapeutów, trenerów personalnych i grupowych, instruktorów fitness, teoretyków sportu, lekarzy sportowych. Przygotowane szkolenie pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji i jest zakończone egzaminem.

Koszt kursu: 950,00 zł
Czas trwania: 1 dzień

Szczegóły szkolenia przesyłam na maila, proszę o kontakt: office@vitaspot.pl

Formularz zgłoszenia przesyłam na maila, proszę o kontakt: office@vitaspot.pl

 


Kurs smoveyCOACH

Jak wiele osób w innych krajach i TY możesz skorzystać z nowego trendu w sporcie, fitnessie i rehabilitacji. Kurs smoveyCOACH to pierwszy poziom samodzielnej działalności jako licencjonowany trener smoveyACADEMY. Pozwala on zdobyć dodatkowe umiejętności i uprawnienia. Już po zakończeniu kursu i dopełnieniu formalności związanych z licencją możesz rozpocząć prowadzenie treningów i zajęć rekreacyjnych, sportowych i terapeutycznych.

Zawiera 2 moduły:

Część teoretyczna:

 • prezentacja przyrządu,
 • historia powstania smovey,
 • zasady działania,
 • podstawy naukowe i medyczne,
 • prawidłowy sposób użytkowania smovey,
 • przebieg i sposób prowadzenia treningu,
 • zastosowanie i korzyści dla poszczególnych grup docelowych (osoby z nadwagą, seniorzy, osoby z kłopotami zdrowotnymi, dzieci, osoby uprawiające fitness, sport wyczynowy),
 • jak stworzyć swoja niezależność finansową,
 • smovey marketing i social media.

Część praktyczna:

 • różnorodne techniki użytkowania smovey,
 • wzmacnianie mięśni, poprawa kondycji i koordynacji, poprawa wytrzymałości,
 • metody rozluźniania i relaksu, walks, taniec, gimnastyka,
 • trening outdoor i indoor.

Koszt kursu: 1750,00 zł
Czas trwania: 2 dni

Szczegóły szkolenia przesyłam na maila, proszę o kontakt: office@vitaspot.pl

Formularz zgłoszenia przesyłam na maila, proszę o kontakt: office@vitaspot.pl


W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat najbliższego Kursu smoveyCOACH proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą formularza z zakładki Kontakt/Zamówienia.


Warsztaty zapoznawcze

Swing, move & smile… prawie wszystko o smovey.
Hans Salzwimmer wynalazca Vibroswing Sytemu, historia powstania smovey, produkcja, możliwości zastosowania, rodzaje treningów, docelowe grupy użytkowników, szanse rozwoju zawodowego – partnerski system wynagrodzeń i oczywiście część treningowa / basic – to treść naszego spotkania.
Czas trwania 2 godziny, proszę wziąć wygodny ubiór i buty sportowe.
Informacje o terminach i miejscach spotkań  na Fb.
Serdecznie zapraszam!